ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ
Банзар
Даваадолгор
ИТХ-ын Төлөөлөгч

Cv Labors

  • - 1970 онд Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд төрсөн, Боловсрол – Дээд Мэргэжил- Эх баригч эмч Мэргэжлийн зэрэг – Тэргүүлэх Ажилласан жил -26 Ам бүл-4 1978-1986 онд Уянга сумын 8 жилийн сургуульд суралцсан 1986-1990 онд Дархан хотын АУДуС-ийн эмчилгээний ангийг эх баригч мэргэжлээр төгссөн 1992 онд Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний төвд Эх барихын олгох курс 1994 онд Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний төвд Эх барихын дээшлүүлэх курс 2002 онд Эх барихын “Ахлах” зэрэг 2007 онд Эх барихын “Бакалаврын” зэрэг 2013 онд Эх барихын “ Тэргүүлэх” зэрэг хамгаалсан 1990-1996 он хүртэл Уянга сумын эмнэлэгт эх баригч эмчээр 1996-2003 онд Өвөрхангай аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгийн ахлагч, эх баригчаар 2003 оноос одоог хүртэл Уянга сумын ЭМТ-ийн эх баригч эмчээр нийт 26 дахь жилдээ ажиллаж байна Сумын нийт хүн амын НҮЭМ, жирэмслэлт төрөлтийн асуудлыг хариуцан ажиллахаас гадна Сумын ЭМТ-ийн тусламж үйлчилгээний чанарын асуудлыг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Өвөрхангай аймгийн ЭМГ-ын дэргэдэх эх барихын мэргэжлийн багийн гишүүн Монголын эх баригч нарын нийгэмлэгийн өвөрхангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн тэргүүлэгч Сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэргүүлэгчээр ажиллаж байна Гавъяа шагнал: 1991 онд Сумын аварга, 1992 онд эрүүл мэндийн системийн аварга 1998 онд ӨВ НЭ-ийн төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгийн аварга 2001 онд ӨВ НЭийн шилдэг ажилтан, 2006 онд ЭМЯ-ны Жуух бичиг, 2008 онд ЭМ-ийн Тэргүүний ажилтан 2010 онд Оны шилдэг эх баригч эмч 2011 онд АХ-ын 90 жилийн ойн медаль 2013 онд “ Аврахуйн үйлстэн” цол тэмдэг, Сумын Эрүүл мэндийн салбарын тэргүүний ажилтан цол, сумын хүндэт тэмдэг 2014 онд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны 90 жилийн ойн медалиар тус тус шагнагдсан
Сумдууд