ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

Аймгийн ИТХ-аас хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ хийж байна

2019-01-11 15:15

Аймгийн ИТХ-ын Ажлын албанаас өнөөдөр сумдын ИТХ-ын 2018 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ хийж байна.

Сум, багийн Хуралд Монгол улсын хууль тогтоомжоор олгогдсон чиг үүрэг хэрэгжилт хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж , үр дүнг үнэлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж чадавхижуулах,үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөө, хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд шалгалтын зорилго юм.
2019-01-11 15:15

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд