ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

Аймгийн ИТХ-ын Ажлын алба

2019-04-08 13:18
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь Тэргүүлэгчид, Хороо, Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааг нэгтгэн зохицуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, техник зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх болон ажиллах боломж нөхцөлөөр хангах чиг үүрэг бүхий Ажлын албатай байна.Аймгийн ИТХ-ын Ажлын алба нь улс төрийн 4, төрийн захиргааны 6, төрийн үйлчилгээний 3 албан хаагчтай ажиллаж байна. Ажлын алба нь иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний Тэргүүлэгчид, Хороо, Төлөөлөгчид, нам, эвслийн бүлэг, хурлын дэргэдэх зөвлөл, ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагааг нэгтгэн зохицуулж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах үүрэгтэй алба юм. 

2019-04-08 13:18

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд