ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

Сумдын ажлыг дүгнэнэ

2017-01-05 17:02
Энэ оны 1 дүгээр сарын 6-наас 15-ны хооронд аймгийн ИТХ-ын ажлын алба, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газраас 7 ажлын хэсэг томилогдож, 19 суманд ажиллана. Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоол, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 38 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хүрээнд  төрийн байгууллага, албан хаагчдын ажилтай газар дээр нь биечлэн танилцаж, 2016оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж ажиллах юм. Түүнчлэн төрийн албан хаагчдыг арга зүйн зөвлөмжөөр хангах, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны “Бүтээлч Өвөрхангай-2020” үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг иргэдэд танилцуулах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулна. 

2017-01-05 17:02

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд