ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын ажлын албанаас 19 сумын ИТХ-ын дарга, нарийн бичгийн дарга нарт зориулж сургалт зохион байгууллаа

2017-03-15 19:10
Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын ажлын алба 19 сумын ИТХ-ын дарга, нарийн бичгийн дарга, Төрийн захиргааны түшмэлүүдэд зориулсан нэг өдрийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Өнөөдрийн сургалтаар  Хурлын байгууллагаас гаргах шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэл нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, төсвийн харилцаа зохицуулалтын талаар, хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх албажуулах, улс төрийн хилс хэрэгт хилмэгдсэдийн цагаатгах ажил, ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах, үр дүнгийн гэрээ байгуулах ажлын төлөвлөлтийн арга зүй болон ИТХ-ын мэдээ мэдээллийн хуудас бүхий www.hural.mn сайтын талаар гэх мэт сумдын ИТХ-ын ажиллах өдөр тутмын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн ач холбогдол бүхий  сургалтаа амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө.  
2017-03-15 19:10

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд