ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

2018 онд аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар Нийтийн сонсголыг зохион байгууллаа

2019-04-22 16:44
Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын Ажлын албанаас 2018 онд аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар Нийтийн сонсголыг аймгийн хэмжээнд анх удаа зохион байгууллаа. 

2019-04-22 16:44


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд