ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

Сумдын ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга нарыг сургалтанд хамрууллаа

2019-10-18 18:20

Өнөөдөр сумдын ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга нар сургалтанд хамрагдаж байна. Аймгийн ИТХ-ын Ажлын албанаас зохион байгуулж буй тус сургалтаар Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, Орон нутгийн төсвийн зохицуулалт, Цахим орчинд мэдээлэл түгээх, Стрессийн удирдлага, Эгэх хариуцлага, Хувь хүний харилцаа, хандлага зэрэг олон сэдвийн хүрээнд “номын дуу” сонсож, “Иргэдийн дуу хоолой ба түүний үр нөлөө” аргачлалд суралцаж байгаа юм. Мөн өөрийн байгууллагад хэрэгжүүлж буй тэргүүн туршлагаасаа хуваалцаж, санал солилцож байна.2019-10-18 18:20

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд