ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

2016-11-28 18:30
2016-12-01 нд аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хуралтай. Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөтэй танилцана уу. 

2016-11-28 18:30
Сумдууд