ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

Архидан согтуурахтай тэмцэх, архины хамааралтай болон архинд донтох эмгэгтэй иргэдтэй ажиллах чиг үүрэг бүхий "Мэргэжлийн баг", "Аддиктологийн баг"-ийн ажиллах журам

2018-07-03 13:09

2018-07-03 13:09

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд