ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

Сумын Засаг даргыг ард иргэд сонгохоор хуулийн төсөлд оруулжээ

2019-06-24 10:34

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд бүх шатны засаг даргыг томилох, огцруулах журмыг тодорхойлсон байна.

“Аймаг, нийслэлийн Засаг даргыг аймаг, нийслэлийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас нэр дэвшүүлж Ерөнхий сайд;

Баг, хорооны Засаг даргыг харьяалах сум, дүүргийн Засаг дарга тус тус дөрвөн жилийн хугацаагаар томилно.

Сум, дүүргийн Засаг даргыг тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэд дөрвөн жилийн хугацаагаар сонгож, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга арван тав хоногийн дотор батламжилна” хэмээн тусгажээ. Төсөлтэй холбогдуулан иргэд саналаа илэрхийлэх, хүргүүлэх боломжтой.


2019-06-24 10:34


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд