ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

Санал асуулга (1)

Гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулахын тулд юуг илүү анхаарч ажиллавал хэрэгтэй вэ? (24 нийт санал)
Сумдууд