ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН САЙТ

Санал асуулга (3)

Та багийнхаа иргэдийн Нийтийн Хуралд оролцдог уу? (5 нийт санал)
Аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагаа, гаргасан шийдвэртэй холбоотой мэдээллийг ямар сувгаар авдаг вэ? (6 нийт санал)
Гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулахын тулд юуг илүү анхаарч ажиллавал хэрэгтэй вэ? (20 нийт санал)
Сумдууд