ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл


нийт 45

Сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон ГХУСАЗСЗ-ийн дарга нар сургалтад хамрагдаж байна.

2022-03-03 285
Сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон ГХУСАЗСЗ-ийн дарга нар сургалтад хамрагдаж байна.

Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөр батлагдлаа

2021-06-17 904
Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөр батлагдлаа

Та хүүхэд ямар эрхтэйг мэдэх үү?

2021-06-01 379
Та хүүхэд ямар эрхтэйг мэдэх үү?

Эрх зүйн хөтөч нар цахим сургалтад хамрагдлаа

2021-05-28 616
Эрх зүйн хөтөч нар цахим сургалтад хамрагдлаа

"Төрийн байгууллагын шударга байдлыг нэмэгдүүлэхэд албан хаагчдын манлайлал оролцоо" сэдэвт сургалт зохион байгуулагдав.

2021-05-17 497
"Төрийн байгууллагын шударга байдлыг нэмэгдүүлэхэд албан хаагчдын манлайлал оролцоо" сэдэвт сургалт зохион байгуулагдав.

ӨНӨӨДӨР "ХҮҮХДИЙГ ЗОДОЖ ШИЙТГЭХИЙН ЭСРЭГ ӨДӨР"

2021-04-30 759
Өнөөдөр "ХҮҮХДИЙГ ЗОДОЖ ШИЙТГЭХИЙН ЭСРЭГ ӨДӨР"

Амар тайван Өвөрхангай хөтөлбөр батлагдлаа

2021-04-26 481
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар Амартайван Өвөрхангай хөтөбөрийг хэлэлцэж баталлаа.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1063
478 / 45%
200 / 19%
196 / 18%
84 / 8%
105 / 10%