ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Төсвийн хяналтын сонсгол-2022.10.21


нийт 1

khural.mn

2022 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН ТӨСВИЙН ХЯНАЛТЫН СОНСГОЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2022-10-26 166
"Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2021 онд гүйцэтгэсэн ажлын хэргэжилт" сэдэвт төсвийн хяналтын сонсголын тэмдэглэл

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1063
478 / 45%
200 / 19%
196 / 18%
84 / 8%
105 / 10%